Výsledky vyhľadávania pre zabíjanie ľudí na 7 písmen

MASAKER hromadné vraždenie, zabíjanie ľudí, krvipreliatie