Výsledky vyhľadávania pre zachytavaj

KINOGRAM séria snímok zachytávajúcich rovnaký objekt v jednotlivých časových úsekoch, rozfázovanie pohybu
TERMOGRAFIA zobrazovanie teplotných rozdielov na povrchu ľudského tela termografom - zariadením zachytávajúcim teplo