Výsledky vyhľadávania pre zahrdusit

ZADUSIŤ zahrdúsiť. zaskrtiť, zadáviť
ZAŠKRTIŤ zadáviť zahrdúsiť