Výsledky vyhľadávania pre zajakavost

BALBUTIES zajakavosť
BALBUTIK človek postihnutý zajakavosťou, koktavosťou
DYSFÉMIA zajákavosť
LALOPATIA zajakavosť (lek.)