Výsledky vyhľadávania pre zaklad lek

AMPÉR základná jednotka elektrického prúdu, značka A
ARTES LIBERALES sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba)
ARTESLIBERALES sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika rétorika dialektika aritmetika geometria astronómia hudba)
ASOCIÁCIA v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku, zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie, predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv
BAER nemecký lekár estónskeho pôvodu, zoológ, jeden zo zakladateľov embryológie (Karl Ernst von, 1792 – 1876)
BARTH nemecko-švajčiarsky teológ, ktorý je zakladateľom a hlavným predstaviteľom dialektickej teológie (Karl, 1886-1968)
BURKE angloírsky filozof, štátnik a teoretik politiky, zakladateľ intelektuálneho konzervatizmu, nazývaný aj otec konzervatizmu (Edmund, 1729-1797)
DAVY anglický chemik, zakladateľ elektrochémie (Humphry, 1778-1829)
DELONG český vedec a zakladateľ elektrónovej mikroskopie (Armin, *1924)
FREUD rakúsky lekár a psychológ, univerzitný profesor neuropatológie vo Viedni, zakladateľ psychoanalýzy (Sigmund, 1856-1939)