Výsledky vyhľadávania pre zaklada troje

ÍLOS syn kráľa Tróa, zakladateľ Tróje
ÍLOS syn zakladateľa Tróje
ILOS zakladateľ Tróje (latinsky ILUS)
ILUS zakladateľ Tróje (z latinčiny)