Výsledky vyhľadávania pre zakon po nemeck

CODEX zákonník, po nemecky
FORMEL zákon, po nemecky
GESETZ zákon, po nemecky
KEPLER nemecký astronóm, fyzik, optik a matematik, objaviteľ troch základných zákonov pohybu nebeských telies (Johannes, 1571-1630)
KODEX zákonník, po nemecky
LPG Landespressegesetz (skr.), tlačový zákon nemeckej spolokovej krajiny (nem.skr.)
ORDNUNG zákon, po nemecky