Výsledky vyhľadávania pre zalostne, hudobne

ADDOLORATO žalostne, smutne, plačlivo (hud.)
DOLENDO žalostne, plačlivo (hud.)
DOLOROSO bolestne, žalostne, bôľne (hud.)
TRISTE smutne, žalostne, v hudbe (hud.)