Výsledky vyhľadávania pre zalozeny skr

ABS Asset-backed security (skr.), cenný papier založený aktívom (angl.skr.)
SOS State of Sabotage (skr.), recesistický "štát" založený v roku 2003 na neobývanom fínskom ostrove Harakka
ZAL založený (skr.)