Výsledky vyhľadávania pre zamietnu

ABJUDIKÁCIA zamietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
DENY zamietnuť, po anglicky
DISMISS zamietnuť, po anglicky
NEGÁCIA popieranie, zápor, odmietnutie tvrdenia, zamietnutie
REBUFF zamietnuť, po anglicky
REFUSE zamietnuť, po anglicky
REJECT zamietnuť po anglicky
ZMIESŤ neschváliť, zamietnuť, zavrhnúť