Výsledky vyhľadávania pre zapach ,

AMONIAK čpavok, bezfarebný zapáchajúci plyn
ARGÓN vzácny plyn bez zápachu a farby, značka Ar
ARZÁN prudko jedovatý bezfarebný plyn zapáchajúci po cesnaku, arzenovodík
CHLOROFORM prchavá bezfarebná kvapalina sladkastého zápachu používaná ako rozpúšťadlo a narkotikum, trichlórmetán
IMISIA prenikanie zápachu, hluku a pod. z jedného pozemku na druhý
ODÉR vôňa, zápach, po česky
ODOR vôňa, zápach (med., odb.)
ODOR zápachová zložka, vôňa
ODORANT zápachová zložka (chem.), ostro páchnuca látka pridávaná do vykurovacích plynov na signalizáciu úniku týchto plynov
PSINA psí zápach, žart, zábava (expr.)