Výsledky vyhľadávania pre zapis do knih

INKORPORÁCIA včlenenenie, pričlenenie, začlenenie, prijatie za člena, zápis pozemku do pozemkovej knihy
INTABULÁCIA zápis do verejnej, najčastejšie pozemkovej knihy
VKLAD zápis do verejných kníh (právn.)