Výsledky vyhľadávania pre zariadenia m

AMBULANCIA sanitka, oddelenie nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia, kam pacienti dochádzajú
AMPEXY zariadenia magnetických záznamov
ARMATÚRA súhrn prístrojov a príslušenstva strojov a zariadení na zaistenie riadneho chodu (regulačnej, meracej a inej časti), prídavné zariadenia ku strojom, oceľová výstuž stavebných nosných prvkov
AUDIOTECHNIKA zariadenia a prístroje na záznam a reprodukciu zvuku
AUTOREGULÁCIA spôsob, akým si živé organizmy riadia svoje základné životné procesy, schopnosť technického zariadenia automaticky prispôsobiť činnosť prístrojov zmenám podmienok
INŠTALÁCIA súbor pomocných zariadení v budove (elektrických, vodovodných a pod.), zariadenia, organizovanie, uvedenie do prevádzky, uvedenie do funkcie
KONCESIA ústupok, povolenie, najmä úradné, úradný súhlas s prevádzkovaním činnosti, napr. živnostenskej, alebo špeciálneho zariadenia, napr. rozhlasového alebo televízneho vysielania, v medzinárodnom práve odstúpenie od niektorých výsostných práv krajiny v prospec
KONDENZÁTOR výmenník tepla chladiaceho zariadenia, zariadenie na zhromažďovanie elektrických nábojov zložené z dvoch vodičov oddelených izolátorom
RÁDIOELEKTRONIKA vedný odbor zaoberajúci sa problémami televízie a zariadeniami s elektrónkami
ŽENTOUR pôv. rumpálová zariadenia na vyťahovanie rudy z baní