Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zasad

A LIMINE od začiatku, zásadne
ACIDIMETRIA stanovenie obsahu zásaditých látok neutralizáciou
ACIDOBAZICKÝ vzťahujúci sa na kyslé aj zásadité látky
ACIDOMETRIA metóda analýzy zásaditosti látok
AGRARIZÁCIA aplikovanie agrárnych zásad v ekonomickej politike
AGRARIZÁCIA uplatňovanie agrárnych zásad v hospodárskej politike štátu
AHINSA indická zásada nikomu neubližovať (náb.)
AHINSA, ÁHINSA princíp východných náboženstiev o neubližovaní živým bytostiam, náboženská zásada neubližovania
ALASKIT zásaditá hlbinná hornina (aj alaskait)
ALIMINE od začiatku zásadne