Výsledky vyhľadávania pre zasiahn

BUMERANG drevená lovecká zbraň austrálskych domorodcov, ktorá sa pri nezasiahnutí cieľa vráti na miesto vyhodenia, to, čo poškodí pôvodcu
CIEĽ predmet, ktorý sa má zasiahnuť, terč
EROTIZOVANÍ zasiahnutí erotikou
NETRAF nezasiahni cieľ
OVIAŤ viatím zasiahnuť
OŽIARIŤ žiarou zasiahnuť
PARALYZÁTOR chemická látka brzdiaca pôsobenie enzýmov, obranné zariadenie vydávajúce elektrický výboj paralyzujúci zasiahnutú osobu
PATIENS v jazykovede osoba, zviera alebo vec zasiahnutá dejom
POSTIHNEM nepriaznivo zasiahnem
STRELIŤ zasiahnuť streľbou