Výsledky vyhľadávania pre zaspinil (expr.)

OKIDALI zašpinili (expr.)
OKYDALO zašpinilo (expr.)
UVLÁČILA zašpinila (expr.)