Výsledky vyhľadávania pre zasta prac

AEROLIT dýchací prístroj s tekutým vzduchom na záchranné práce v baniach (zastar.)
ČELBÁR baník pracujúci pri razení banského diela (zastar.)
PAVLOV bulharský filozof, zástanca marxizmu, pracoval v oblasti teórie odrazu (Todor, 1890-1977)
ŠOMÁŽ prerušenie výroby, zastavenie práce