Výsledky vyhľadávania pre zastar

À LA na spôsob (kniž., zastar., z francúzštiny)
ABA čoby (zastar.)
ABALDA sklad tabaku (zastar.)
ABAUJ Abov (zastar.)
ABELDY trafiky (zastar.)
ABLEGÁCIA ustanovenie zástupcu vyslanca (zastar.)
ABLEGÁT vyslancov zástupca (zastar.)
ABONMÁN predplatné na časopis (zastar.)
ABONOVAL predplácal (zastar.)
ABONOVAL preplácal (zastar.)