Výsledky vyhľadávania pre zastarale nie

ABONMÁN predplatenie, predplatné, subskripcia (zast.)
ALÚRA správanie, zvyk, spôsob (zast.)
AREST väzenie (zast.)
DIEVAŠ dávaš niekam, podievaš (zast.)
ELENT trápenie po česky (zast.)
FASIA daňové priznanie (zast.)
GRIFEĽ nástroj na písanie (zast.)
HANDEL obchodovanie (zast.)
HYDROPATIA liečenie vodou (zast.)
KOPULÁCIA pohlavné spojenie, súlož, párenie, pohlavné rozmnožovanie splynutím samčej a samičej gaméty, štepenie ovocných stromov, reakcia diazoniovej soli s fenolmi alebo amínmi za vzniku azozlúčeniny, v zast.m význame svadba, jednoduchý spôsob úpravy ovocných