Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zastupuj

ALOFÓNA hláska zastupujúca inú hlásku
CAMERLENGO kardinál zastupujúci pápeža
DELEGÁCIA skupina zastupujúca nejaký orgán alebo organizáciu pri jednaní, posolstvo, prenesenie úradného alebo súdneho rozhodovania alebo právomoci na iný ako príslušný orgán
FIŠKÁL úradník zastupujúci štátnu pokladňu
JEBB britský politik, diplomat a zastupujúci generálny tajomník OSN v rokoch 1945-1946 (Gladwyn, 1900-1996)
KAMERLENGO kardinál spravujúci majetok kardinálskeho zboru, kardinál zastupujúci pápeža v čase od jeho smrti do zvolenia nového páleža
KAPITÁN vojenská hodnosť, veliteľ lode alebo lietadla, vodca, veliteľ, hráč zastupujúci celé družstvo
KOMISÁR osoba určená na vykonanie zvláštnej úlohy, zastupujúca štát, štátnu správu alebo významnú organizáciu, stupeň úradnej hodnosti v štátnej správe
LOGOGRAM znak zastupujúci slovo, napr. %
VIKÁR kňaz zastupujúci biskupa