Výsledky vyhľadávania pre zatara

BARIKÁDA narýchlo vybudované zatarasenie ulice
BARIKÁDA prekážka v pouličných bojoch, zátarasa
BARIKÁDA prekážka, ktorá má zabrániť postupu nepriateľa, narýchlo vybudované zatarasenie ulice, hromada
KORDÓN zástup vojska, divákov a pod., zábrana, zátaras, ochranné pásmo, súvislý rad nejakého zboru chrániaci prístup na určité miesto, tvarovaný ovocný stromček, mierne vystupujúca rímsa deliaca vodorovné priečelie, rádová stuha, územie oddeľujúce oblasť zamoren
POZ pohyblivý oddiel zatarasovania (skr.)
PREHRADIŤ zahradiť zatarasiť
TARAS rob zátarasu
TARASÍ robí zátarasu
TARASIA robia zátarasu
TARASIL robil zátarasu