Výsledky vyhľadávania pre zatlačili

HÖFFLE nemecký generál Waffen-SS, veliteľ nemeckých okupačných vojsk, ktoré zatlačili Slovenské národné povstanie do hôr (Hermann, 1898-1947)
ZATISLI zatlačili