Výsledky vyhľadávania pre zaujal

NEOPANTAL nezmocnil sa, nezaujal
NEPOSADILSA nesadol si, nezaujal sediacu polohu
OBSADILA zaujala miesto
OPANTAL omotal, zmocnil sa, zaujal (expr.)