Výsledky vyhľadávania pre završ

DOVŔŠIŤ zakončiť, zavŕšiť
KONČ konči, završuj
KONČÍ zavŕšuje
KONČIŤ završovať
SKONČIL zavŕšil, ukončil
SUÁREZ španielsky teológ a filozof, člen jezuitského rádu, zavřšiteľ scholastiky (Francisco, 1548-1617)
UZAVRÚ zavŕšia, dokončia
ZAKONČIŤ dokončiť zavŕšiť