Výsledky vyhľadávania pre zbavil

KALCINÁCIA vápnenie, pridávanie vápna, zahrievanie látok na vyššiu teplotu, aby sa vysušila alebo zbavila prchavých látok
ODBURINILO zbavilo buriny
ODDLŽIL zbavil dlžoby
ODKALIL zbavil kalu
ODKALILA odstránila kal, zbavila kalu
ODKALILI zbavili kalu
ODMASTNILA zbavila mastnoty
ODMORIL zbavil zamorenia
ODRAL zbavil kože
ODRUŠIL zbavil rušivých vplyvov