Výsledky vyhľadávania pre zbier

AEROFILATELIA zostavovanie zbierok známok s tematikou leteckej pošty
AETIOS grécky doxograf, autor zbierky filozofických názorov, Aetios z Antiochie (okolo 100 po Kr.)
ALBUM kniha so zbierkou fotografií, známok a pod., výber obrazov, básní, hudobných skladieb vydaný v podobe zošita alebo knihy
ALBUM zbierka fotografií
ALBUMY zbierky fotografií
ALEXANDRIA softvér, manažér zbierky kníh pre GNOME
ANALEKTÁ výber zo slovesných diel, zbierka básní, zbierka citátov z vedeckých prác
ANGORIZMUS zbujnenie a zjemnenie srsti niektorých domácich zbierat, najčastejšie králikov
ANTIKVÁRIUM zbierka starožitností
ARBORÉTUM druh botanickej záhrady, v ktorej sa pestujú stromy a iné dreviny, zbierka drevín