Výsledky vyhľadávania pre zbierka

ÁLAKOK zbierka básní kurdského básnika Hažára
ALBUM zbierka fotografií
ANALEKTÁ výber zo slovesných diel, zbierka básní, zbierka citátov z vedeckých prác
ANTIKVÁRIUM zbierka starožitností
ARBORÉTUM druh botanickej záhrady, v ktorej sa pestujú stromy a iné dreviny, zbierka drevín
ARCHÍV zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely, budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená
ATLAS viazaná/knižná zbierka obrázkov, schém a podobne z jednej oblasti
AVADÁNA sanskritská zbierka legiend osobností budhizmu
AVESTA zbierka posvätných kníh s učením staroiránskeho mysliteľa Zarathustru
AVESTA zbierka staroperzských náboženských textov, staroperzské texty