Výsledky vyhľadávania pre zbož

ADORÁCIA zbožné uctievanie, vzývanie
ADORÁCIA zbožné uctievanie, zbožňovanie
ADORÁTOR ctiteľ, zbožňovateľ (náb., kniž.)
ADORE zbožňovať, po anglicky
ADORO vzývanie, zbožňovanie, uctievanie po esperantsky
ADOROVAL zbožne uctieval (náb.)
ADOROVALA zbožne uctievala, klaňala sa (náb.)
ADOROVALA zbožňovala (kniž.)
ADOROVALI zbožne uctievali, klaňali sa (náb.)
ADOROVALO zbožne uctievalo, klaňalo sa (náb.)