Výsledky vyhľadávania pre zbožne

ADORÁCIA zbožné uctievanie, vzývanie
ADORÁCIA zbožné uctievanie, zbožňovanie
ADOROVAL zbožne uctieval (náb.)
ADOROVALA zbožne uctievala, klaňala sa (náb.)
ADOROVALI zbožne uctievali, klaňali sa (náb.)
ADOROVALO zbožne uctievalo, klaňalo sa (náb.)
ADOROVAŤ zbožňovať, klaňať sa (náb.), zbožne uctievať, vzývať, modliť sa
ADORUJ zbožňuj, klaňaj sa (náb.), zbožne uctievaj, vzývaj, modli sa
ADORUJE zbožne uctieva, klania sa, vzýva (náb.)
ADORUJEME zbožne uctievame, klaniame sa (náb.)