Výsledky vyhľadávania pre zbožne uctievala klaňala sa

ADOROVALA zbožne uctievala, klaňala sa (náb.)