Výsledky vyhľadávania pre zbor kanonikov

KAPITULA sídlo zboru kanonikov
KAPITULA zbor kanonikov pri biskupskom chráme
KAPITULA zbor kanonikov pri katolíckom chráme, zbor kláštorných predstavených a ich zhromaždenie