Výsledky vyhľadávania pre zdĺhavo hud

ADAGIETTO v hudbe: zdĺhavo
ADAGIETTO zdĺhavo (hud.)
ADAGIO voľne, zdĺhavo, hud.
ADAGIO voľne, zdĺhavo, pomaly (hud.)
LARGO zdĺhavo (hud.)
LENTANDO spomalene, zdĺhavo, spomaleným tempom (hud.)
LENTO voľne, pomaly, zdĺhavo (hud.)
STESO v hudbe: zdĺhavo pretiahnuto
TARDANDO v hudbe: zdĺhavé, zdĺhavo
TARDANDO zdĺhavo (hud.)