Výsledky vyhľadávania pre zdanie

ABANDON vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABDIKÁCIA odstúpenie (z úradu), vzdanie sa štátnej funkcie, úradu a pod.
ABSTENCIA zrieknutie sa, vzdanie sa, zdržanie sa možnosti využiť právo, najmä volebné
DEKÓRUM formálna, len vonkajšia dôstojnosť, vážnosť, slušnosť, vonkajší vzhľad, vonkajšie zdanie dôstojnosti
DEMISIA odstúpenie z úradu alebo funkcie, vzdanie sa funkcie
DERELIKCIA úmyselné vzdanie sa vlastníctva veci
FATALITA osudovosť, osudná náhoda, viera v predurčený osud, pasívne odovzdanie sa osudu, nečinnosť
ILUZIONIZMUS podliehanie ilúziám, názor, že svet je púhe zdanie, ilúzia, opticky presvedčivé zobrazenie dejov alebo vecí
KAPITULÁCIA kapitulovanie, vzdanie sa, podriadenie sa, podrobenie sa, zloženie zbraní
KLAM podvod, klamanie, pretvárka, zdanie, ilúzia
MAM mámenie, klam, prelud, zdanie (kniž.)
MARIVO klamné zdanie
OMAM klam, zdanie (kniž.)
OMAM zdanie
OMAR zdanie (kniž.)
PARERE odborný posudok, znalecké dobrozdanie
SEN vidina, ilúzia, zdanie, marivo, predstava
SKREČ odstúpenie pred športovým stretnutím alebo v jeho priebehu s dôsledkom plnej straty bodov v prospech súpera, vzdanie sa bez boja
ŠAJN zdanie (hovor.)
TRANSFOKÁCIA postupná zmena merítka celého obrazu vyvolávajúca zdanie pohybu celého segmentu alebo jeho časti smerom k pozorovateľovi alebo od neho
VIZE vízia, zdanie, po česky