Výsledky vyhľadávania pre zdia ba

APASTRÓN bod na dráhe jednej zložky dvojhviezdy, v ktorom sú obe hviezdy od seba najviac vzdialené
ARI skr. súhvezdia Baran (Aries)
ARIES medzinárodný názov a latinské pomenovanie súhvezdia Baran
CALATAYUDOVÁ kubánska atlétka - bežkyňa na stredné vzdialenosti (Zulia, *1979)
CET latinská skr. súhvezdia Veľryba
COL columba, Holubica (skr. súhvezdia)
CHAMÍS sudánsky atlét - bežec na stredné vzdialenosti (Abúbakr Kákí, *1989)
JEPKOSGEIOVÁ kubánska atlétka - bežkyňa na stredné vzdialenosti (Janeth, *1983)
KAMEL bahrajnský atlét - bežec na stredné vzdialenosti (Youssef Saad, *1983)
KLASTER zhluk, trs, zlúčenina s niekoľkými navzájom na seba viazanými atómami kovov, skupina viac ako dvoch objektov oddeľujúcich sa od štatistického pozadia, skupina niekoľkých súčasne znejúcich tónov s minimálnou intervalovou vzdialenosťou