Výsledky vyhľadávania pre zdržať sa činnosti

ABSTENOVAŤ zdržať sa nejakej činnosti, výkonu práva