Výsledky vyhľadávania pre ze hovor

ANGLOSASKÝ vzťahujúci sa na Anglosasov, čiže príslušníkov starogermánskych kmeňov aj príslušníkov národov hovoriacich po anglicky
ANTON zelené policajné auto (hovor.)
ARAL Aralské jazero (hovor.)
ÁREŠT väzenie (hovor. zastar.) (i arešt)
AREŠT väzenie (hovor.zastar.) (i árešt)
BABA stará žena (hovor.), haruľa
BABY staré ženy (hovor.)
BAGANDŽE kožené topánky (hovor.)
BASA väzenie (hovor.)
BEDÁKAŤ božekať (hovor.)