Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ze m

AAPA American Association of Port Authorities, Americké združenie prístavných úradov (angl.skr.)
AAR Association of American Railroads, Asociácia amerických železničných spoločností (angl.skr.)
ABA beduínsky plášť z ťavej kože, vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu
ABÁJA čierny plášť zakrývajúci celé telo, nosia ho ženy v moslimských krajinách (v krajinách Orientu)
ABANDONOVANIE odstúpenie od dontovového obchodu uzavretého na burze zaplatením vopred dohodnutej prémie
ABATIŠA vedúca kláštora, predstavená v ženskom kláštore, predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
ABATIŠE predstavené v ženskom kláštore
ABDA marocké územie
ABDIRAHMAN americký atlét - bežec na dlhé vzdialenosti (Abdihakem, *1977)
ABELONE fínske ženské meno (Apolónia)