Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zeh

ÁLD žehnať, po maďarsky
BENEDIKCIA posviacka, požehnanie (cirk.)
BIGĽOVAC žehliť (nár.)
BLESS požehnať, po anglicky
CINERÁCIA spopolnenie, kremácia, žeh
DOVOLENIE povolenie, požehnanie, ratifikácia, schválenie, súhlas
ETA značka žehličiek
INKANTÁCIA zariekavanie, zažehnávanie
KALANDER hladiaci, žehliaci alebo lisovací stroj
KREMÁCIA spopolnenie pohreb žehom