Výsledky vyhľadávania pre zela si zast

NERÁČI neželá si (zastar.)
RÁČ želaj si (zastar.)
RÁČI želá si (zastar.)
RÁČIA želajú si (zast.)
RÁČIL želal si (zast.)
RÁČIL želal si, prial si (zast.)
RÁČIME želáme si (zastar.)