Výsledky vyhľadávania pre zem angl

AGA Air-Ground-Air, vzduch-Zem-vzduch (angl.skr.)
BUN žemľa, po anglicky
CANNOT nemôžem, po anglicky
CGC Complementary Ground Components, doplnkové zemské komponenty (angl. skr.)
CNG compressed natural gas (skr.), stlačený zemný plyn (angl.skr.)
DEMESNE pozemok, po anglicky
DIXON britský (anglický) zememerač a astronóm (Jeremiah, 1733-1779)
DLMS Digital Land Mobile System, digitálny pozemný pohyblivý systém (angl.skr.)
EARTH uzemniť, po anglicky
ESUS Európske združenie pre územnú spoluprácu (angl.skr.)