Výsledky vyhľadávania pre zem nar

CMUNDA české jedlo zo surových strúhaných zemiakov smažených na tuku, bramborák (nár.)
CUDZINEC príslušník cudzieho jazyka, národa, štátu, cudzozemec
DELOŽOVANIE násilné alebo úradne nariadené vysťahovanie z bytu, domu, kancelárie, pozemku a pod.
EMERZIA vynáranie zeme z mora
ERTEPLA zemiak (nár.)
GRULE zemiaky (nár.)
IMAMÁT územie spravované imámom, teokratická monarchia, aj IMANÁT
INFRAŠTRUKTÚRA materiálno-technické zázemie štátu alebo medzinár. organizácie, odvetvie zabezpečujúce ekonomické a sociálne systémové funkcie, napríklad energetika, doprava, stavby škôl a pod.
IREDENTA šovinistické hnutie za pripojenie časti štátneho územia obývaného národnostnou menšinou ku štátu, ktorého štátotvorným národom je národ, ku ktorému sa menšina hlási
KOPÁK mladý smrek s konármi po zem (nár.)