Výsledky vyhľadávania pre zem narodne

CMUNDA české jedlo zo surových strúhaných zemiakov smažených na tuku, bramborák (nár.)
ERTEPLA zemiak (nár.)
GRULE zemiaky (nár.)
INFRAŠTRUKTÚRA materiálno-technické zázemie štátu alebo medzinár. organizácie, odvetvie zabezpečujúce ekonomické a sociálne systémové funkcie, napríklad energetika, doprava, stavby škôl a pod.
KOPÁK mladý smrek s konármi po zem (nár.)
KOPÁL vidlovitý nástroj na kopanie zemiakov (nár.)
ŠVÁBKA zemiak (nár.)
TÁLE časti pozemkov (nár.)