Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zemetras

ASEIZMICKÝ bez zemetrasení
CUNAMI mohutná prílivová vlna spôsobená podmorským zemetrasením
EPICENTRUM miesto nad ohniskom zemetrasenia
HYPOCENTRUM ohnisko zemetrasenia
KAUDA koniec seizmického zápisu zemetrasenia
MAGNITÚDA veličina charakterizujúca objektívnu veľkosť zemetrasenia na Richterovej stupnici, hviezdna veľkosť, jasnosť, jas
MAKROSEIZMIKA výskum zemetrasení priamym pozorovaním bez prístrojov, odbor seizmiky
PENESEIZMICKÁ OBLASŤ oblasť s veľmi zriedkavým výskytom zemetrasení
SEIZMICITA početnosť otrasov zemskej kôry v určitej oblasti, frekvencia zemetrasení
SEIZMICKÝ súvisiaci so zemetrasením