Výsledky vyhľadávania pre zhabanie

KONFIŠKÁCIA zabavenie majetku, zhabanie celého nákladu tlače alebo jeho časti