Výsledky vyhľadávania pre zhluk trs

KLASTER zhluk, trs, zlúčenina s niekoľkými navzájom na seba viazanými atómami kovov, skupina viac ako dvoch objektov oddeľujúcich sa od štatistického pozadia, skupina niekoľkých súčasne znejúcich tónov s minimálnou intervalovou vzdialenosťou
KORMUS telo rastliny, rozlíšené na koreň, stonku a listy, trs, zhluk rastlín alebo živočíchov, spravidla k sebe natrvalo prirastených