Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zhodnúť

ABJUDIKÁCIA odmietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
ABJUDIKÁCIA zamietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
ADJUDGE rozhodnúť, po anglicky
ALEA IACTA EST kocky sú hodené, výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“
ALEAIACTAEST kocky sú hodené výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny vo význame „je rozhodnuté“
ALTERNATÍVA možnosť voľby medzi viacerými riešeniami, keď je treba rozhodnúť sa pre niektoré z nich
AUTOREMEDÚRA spôsob vybavenia opravného prostriedku, pri ktorom správny orgán sám zmení svoje pôvodné rozhodnutie
AWARD arbitrážne rozhodnutie, odmena, cena, vyznamenanie, ocenenie, napr. hercov
BAPTISTA príslušník evanjelickej slobodnej cirkvi uznávajúcej iba krst v dospelosti na základe osobného rozhodnutia
BEZPRECEDENTNÝ bezpríkladný, bez predchádzajúcich rozhodnutí vo veci