Výsledky vyhľadávania pre zi y anglicky

ABASE ponížiť, po anglicky
ACQUIRE získať, po anglicky
ACQUIRE získavať, po anglicky
ADJOURN odložiť, po anglicky
ADOPT prevziať, po anglicky
ADRIAN anglický lekár, neurofyziológ (Edgar Douglas, 1889-1977)
AFFAIR záležitosť, po anglicky
ALEXANDRE nemecký/francúzsky/britský (anglický) šachista židovského pôvodu (Aaron, 1765-1850)
ALIVE živý, nažive, po anglicky
ANNAKIN anglický filmový režisér (Kenneth)