Výsledky vyhľadávania pre ziada

APPLIER žiadateľ, po anglicky
APPLY žiadať, po anglicky
ARTIKULA článok zmluvy, zákona a pod., odstavec, presne formulovaná požiadavka
ASK pýtať sa, žiadať, po anglicky
AŠPIRANT uchádzač, žiadateľ
BITTEN požiadať, po nemecky
CALL žiadať, po anglicky
CERTIFIKÁT potvrdenie, osvedčenie, napr. pravosti alebo zhody s požiadavkami,overenie, preukaz
CLAIM žiadať, po anglicky
DEMAND žiadať, po anglicky