Výsledky vyhľadávania pre ziaruvzdor

AZBEST jemne vláknitý žiaruvzdorný a chemicky odolný nerast, z ktorého sa vyrábajú ohňovzdorné materiály
CERMET žiaruvzdorný materiál vyrobený spekaním zmesi kovových a keramických práškov
DINAS silika, žiaruvzdorné kremičité stavivo (murivo), ohňovzdorný materiál, žiaruvzdorná výmurovka
DINAS žiaruvzdorný materiál vyrábaný z kremenca, silika - žiaruvzdorná hmota
KERIT žiaruvzdorná látka
MAGNEZIT uhličitan horečnatý, nerast, z ktorého sa vyrábajú žiaruvzdorné materiály
OHŇOVZDORNÝ žiaruvzdorný
SILIKA žiaruvzdorné stavivo
ŠAMOT žiaruvzdorný materiál, vypálená hlina
TERAKOTA žiaruvzdorná výmurovka pecí