Výsledky vyhľadávania pre zidovsky

ABUB židovský hudobný nástroj
ABUS židovský hudobný nástroj
ACOSTA židovský filozof portugalského pôvodu, predstaviteľ racionalizmu, tiež da Costa (Uriel, asi 1585-1640)
ADAR 6. židovský mesiac
AKIBA múdry orientálny rabín, mysliteľ, židovský učenec (Ben Jozef, 50-135)
AMASA st. židovský vojvodca
AMASA starožidovský vojvodca kráľa Dávida, Dávidov vojvodca a bratranec
AMASA starší židovský vojvodca
ANNÁŠ židovský veľkňaz
ÁRIJSKÝ indoeurópsky, podľa nacistickej teórie pochádzajúci z "vyššej rasy", nesemitský, nežidovský